Episodes

Den nya fjällupplevelsen

Det går tydliga trender inom turism och friluftsliv. Nya typer av aktiviteter och beteenden påverkar i dag fjällvärlden påtagligt. Frågan är om trenderna kommer bidra till att nå miljömålet eller om de blir en bromskloss?

I det här avsnittet diskuterar Klas Sandell (professor vid Karlstad universitet), Petter Palmgren (Naturvårdsverket) och Anette Andersson (tidigare chef för produkt och koncept på STF och numera egenföretagare) hur trenderna ser ut och vad den nya fjällupplevelsen innebär för ett hållbart användande av fjällen i framtiden.

Värduniversitet: Mittuniversitetet/ETOUR

Läs mer på https://www.miun.se/hasa

Min karriär: Från Industridesign vid Mittuniversitetet ut i arbetslivet. Anna Fossane, industridesigner och Sara Remnerth, case manager Permobil, tidigare studenter, berättar om karriären, yrkesrollen och utbildningen

I andra avsnittet av podden Hållbart Samhällsbyggande diskuteras hållbart byggande och boende. Hur hållbart är byggandet i Sverige idag? Och hur ser framtiden ut? Runt bordet är en gedigen skara samlad; Ulrica Åhman som är marknadschef för Hus Norr på Skanska, Lars-Åke Mikaelsson, universitetslektor i hållbart byggande vid Mittuniversitetet, Karin Nyquist, arkitekt, EcoCycleDesign KN AB, med särskilt fokus på kretsloppsfrågor samt Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare KTH numera pensionär och knuten till centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet.

Läs mer på https://www.miun.se/hasa

Sömngångare i det digitala landskapet?

En podcast om digitalisering från Forum för digitalisering.

Det första avsnittet av fyra i podden Hållbart samhällsbyggande. Här möts forskare och yrkesverksamma utanför akademin för att diskutera olika aspekter av hållbart samhällsbyggande. I det första avsnittet som rör ekonomisk tillväxt medverkar Carina Bergqvist Palm, chef för Nordea region Norr, Peter Öhman, centrumledare för Centrum för forskning om ekonomiska relationer på Mittuniversitetet, Annette Thörnquist, docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och Eva-Marie Blusi Thyberg, ekoekonomistrateg på Sundsvalls kommun.

Läs mer på https://www.miun.se/hasa

Min karriär: Från Grafisk design ut i arbetslivet. Emma Höglund, frilansande grafisk formgivare och Tor Westerlund orginalare, reklambyrå, tidigare studenter berättar om karriären, yrkesrollen och utbildningen.

Min karriär: Från Journalistprogrammet ut i arbetslivet. Rebecca Haimi, SVT, kulturnyheterna och Callum Bloodworth, Expressen TV, tidigare studenter, berättar om karriären, yrkesrollen och utbildningen.

Min karriär: Från bildjournalistik vid Mittuniversitetet ut i arbetslivet. Daniel Ekbladh, MyNewsdesk och Tobias Welander, MyNewsdes, tidigare studenter, berättar om karriären, yrkesrollen och utbildningen

« Newer Episodes -

Podbean App

Play this podcast on Podbean App