I andra avsnittet av podden Hållbart Samhällsbyggande diskuteras hållbart byggande och boende. Hur hållbart är byggandet i Sverige idag? Och hur ser framtiden ut? Runt bordet är en gedigen skara samlad; Ulrica Åhman som är marknadschef för Hus Norr på Skanska, Lars-Åke Mikaelsson, universitetslektor i hållbart byggande vid Mittuniversitetet, Karin Nyquist, arkitekt, EcoCycleDesign KN AB, med särskilt fokus på kretsloppsfrågor samt Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare KTH numera pensionär och knuten till centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet.

Läs mer på https://www.miun.se/hasa

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App