Episodes

Med pandemiåren i färskt minne och ett rasande krig runt hörnet, är frågan högst aktuell och viktig för fastighetsbranschen.

 

I senaste CER-podden fördjupar sig Cornelis Uittenbogaard, Stadsplanerare/Forskare från Stiftelsen Tryggare Sverige, Tobias Karström, utredare och projektledare på Urban Utveckling,  Camilla Hjältman, chef på kundcenter vid Mitthem och Micael Lövqvist, VD på Timråbo i frågeställningar kopplade till social hållbarhet och trygghet. Podden leds av Edith Andresen, forskare och verksam vid CER.

  • Ensam är inte stark. Att jobba tillsammans, att samordna insatser för att arbeta med social hållbarhet och trygghet behövs för faktiskt kunna göra bra och hållbara insatser, säger Micael Lövgren, VD på Timråbo och förklarar att man som fastighetsägare och förvaltare ofta är duktig på att jobba med skalskydd och säkerhet, men det som behöver förbättras är många gånger arbetet med trygghetsfrågorna där social hållbarhet också handlar om tillgång till ett bra boende, en vettig sysselsättning och att höra till.

  • Ska man kunna leva i ett samhälle och känna sig som en del av samhället är nyckeln arbete och gemenskap – känslan av någon form av självförverkligande och tillhörighet – är viktigt för att fungera på en plats. Allt detta mynnar också ut i ökad trygghet och trivsel – både i staden men också i närmiljön.

I senaste CER-podden pratar Anders Stenkrona, Nordeas talesperson för investering och sparande, och utvecklingschefen Thomas Glimstedt, Länsförsäkringar Bank AB, med CER forskaren Mustafa Nourallah om på vilket sätt digitaliseringen påverkat utvecklingen av finansiella tjänster inom banksektorn. Hur har detta påverkat kunden och kundlojaliteten? Vilka är fördelarna med den digitala utvecklingen – och vilka är utmaningarna: exempelvis när stora IT- kraschar inträffar. Samtalsledare är CERforskaren Edith Andresen.

I september månads Ledningspodd informerar ledningen om vad de lättade restriktionerna innebär och svarar på frågor kring den successiva återgången till arbete på campus.

I podden medverkar prorektor Eva Dannetun, HR-chef Victoria Sjöbom och kommunikationschef Kicki Strandh. Programledare är Ronney Wickzell och tekniker Per Mattsson.

Vårterminens sista ledningspodd avhandlar ämnen framtidens arbetssätt/framtidens campus, läget inför höstterminen vad gäller pandemiplanering samt en titt in i kring förvaltningens förändringsarbete. Och så bjuder rektor på en liten överraskning…

 

Medverkande:

Anders Fällström, rektor, Lotten Glans, förvaltningschef och Kicki Strandh, kommunikationschef. Programledare Ronney Wickzell, teknisk support Per Mattsson, MKV.

April månads Ledningspodd spelades in på coronasäkert sätt, på distans. I podden lyfts planeringen inför höstterminen, framtidens campus och här presenteras också en nyhet – kring European Universities Initiative.

Medverkar gör Anders Fällström, rektor, Eva Dannetun, prorektor och Anna Lindahl, gruppledare IRO.

Programledare Ronney Wickzell. Tekniker Per-Alexander Esbjörnsson.

I denna CER- podd diskuteras de strukturomvandlingar som Sundsvallsregionen står inför – inte minst vad gäller frågan om kompetensförsörjning. I podden medverkar Maria Nyberg, rekryteringschef och chef för Employer Branding på SCA, Monika Lundberg, regionchef Norr på CGI, SPVs generaldirektör Maria Humla och CERs centrumledare Peter Öhman.

Vilken typ av kompetens behöver dessa företag och organisationer rekrytera för att stå starka inför framtiden, vilka är utmaningarna när det gäller detta -  både för egen del men också för de branscher som de medverkande är verksamma inom.

Och hur har pandemin påverkat detta – många pratar om framtidens arbetsplats post corona. Lyssna på vad de medverkande säger om detta!

Poddens programledare är Mittuniversitetets presskommunikatör Ronney Wickzell.

December månads Ledningspodd spelades in på coronasäkert sätt, på distans. I podden lyfts det nya rektorsbeslutet kring universitetets coronaanpassning, den kommande forskningsutvärderingen och den uppskattade temadagen krig framtidsfrågor som genomfördes under Chefsforum nyligen.

Medverkar gör Anders Fällström, rektor, samt prorektorerna Eva Dannetun och Håkan Wiklund.

Programledare Ronney Wickzell. Tekniker Per Mattsson.

I den här upplagan av Ledningspodden blir det reflektioner kring sommaren som gick, höstterminen som kom och den infekterade frågan kring högskoleprovet – allt i skenet av den pågående pandemin.

 

Medverkande:

Anders Fällström, rektor

Eva Dannetun, prorektor utbildning

Anna Olofsson, dekan HUV-fakulteten

Hans-Erik Nilsson, dekan NMT-fakulteten

Programledare Ronney Wickzell och tekniker Per Mattsson.

I den här upplagan av Ledningspodden står planeringen inför höstterminen i fokus. Vilket arbete pågår på ledningsnivå och i samordningsgruppen och hur tar sig institutionerna an de utmaningar som väntar?

 

Medverkande:

Anders Fällström, rektor
Lotten Glans, förvaltningschef
Marie Häggström, prefekt vid Institutionen för Omvårdnad
Kristina Brink, prefekt vid Institutionen för Design

Programledare Ronney Wickzell och tekniker Per Mattsson.

I det här avsnittet pratar vi om simulering och vad simulering egentligen är med Mikael Linnell som är doktorand i sociologi här i Östersund. Vi tittar också närmare på experimentet Krisens inledning tillsammans med Erna Danielsson, som är docent och universitetslektor vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, tillika centrumföreståndare för Risk-och Krisforskningscentrum.

Programledare: Gustav Grut
Forskarexpert: Jörgen Sparf
Gäst i studion: Mikael Linnell
Gäst inslag: Erna Danielsson
Uppläsare: Hanna Liljendahl
Tekniker och producent: Per Alexander Esbjörnsson

Det här avsnittet spelades in på Mittuniversitetet i Östersund.
För mer information om RCR Lab, gå in på vår hemsida www.miun.se/rcrlab

När i stort sett all personal arbetar hemifrån för att minska spridningen av Coronaviruset uppstår nya situationer och frågor kring arbetsmiljön. I den här upplagan av Ledningspodden står arbetsmiljöfrågor i fokus.

Medverkande: Victoria Sjöbom, HR-chef, Kajsa Falasca, prefekt vid Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap samt Olov Hemmingsson, adjunkt vid Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.

Programledare Ronney Wickzell och tekniker Per Mattsson.

Det här är det första avsnittet i poddserien Krislabbspodden. Senare i den här serien kommer vi att prata lite bredare om ämnen som är kopplade till RCR Lab, till exempel Vad är simulering, Ledning under kris och Farliga situationer i en trygg miljö. Men i det här avsnittet går vi på djupet med vad Risk- och krislabbet, eller RCR Lab, är och hur det gick till när labbet skapades. Vi träffar Lennart Johansson som är fastighetschef och säkerhetschef på campus i Östersund samt Christina Amcoff Nyström, som är universitetslektor och docent på institutionen för data och systemvetenskap, och tillika ämnesföreträdare för ämnet informatik på Mittuniversitetet.

Programledare: Gustav Grut
Forskarexperter: Lena-Maria Öberg och Jörgen Sparf
Gäst i studion: Lennart Johansson
Gäst inslag: Christina Amcoff Nyström
Uppläsare: Hanna Liljendahl
Tekniker och producent: Per Alexander Esbjörnsson

Det här avsnittet spelades in på Mittuniversitetet i Östersund.
För mer information om RCR Lab, gå in på vår hemsida www.miun.se/rcrlab

Under tisdagsförmiddagen rekommenderade regeringen att all undervisning på universitet och högskolor ska övergå till distansundervisning. I Ledningspodden kommenterar representanter från Mittuniversitetets ledning konsekvenser och åtgärder för Mittuniversitetets del.

Medverkande:
Anders Fällström, rektor
Kicki Strandh, kommunikationschef
Anna Olofsson, dekan vid fakulteten för humanvetenskap
Hans-Erik Nilsson, dekan vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

I Ledningspodden för december månad blickar vi mot jul i form av bland annat boktips och mot 2020 när vi tittar närmare på universitetets utmaningar och möjligheter samt ger en djupare inblick i Office365-projektet.

 

Medverkande: Anders Fällström, rektor och Lotten Glans, förvaltningschef

Programledare: Ronney Wickzell

Tekniker: Per Mattsson

Oktober månads avsnitt av Ledningspodden gästas av rektor Anders Fällström som pratar om Mittuniversitetets inspel kring regeringens nya forskningsproposition. I podden medverkar också Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Programledare: Ronney Wickzell. 
Reporter: Joachim Kjellgren.
Tekniker: Per Mattsson.

Juni månads avsnitt av Ledningspodden gästas av rektor Anders Fällström och prorektor Eva Dannetun. I denna upplaga avhandlas ALP-projekten, pedagogisk meritering och rektors inspirationsdagar. Anders Fällström berättar också om nya samverkanstankar kring Yrkeshögskolan.

Programledare: Ronney Wickzell. 
Tekniker: Per Mattsson.

 

Här kan du som lärare delta i behovsinventeringen om webbaserat kurshjul.

Här finns information och anmälan till Rektors inspirationsdagar.

 

I april månads Ledningspodd gästas bland annat av prorektor Håkan Wiklund som berättar om satsningen på hållbarhetskoordinatorer.
I podden medverkar också HR-chef Victoria Sjöbom som berättar om utfallet av medarbetarundersökningen. I podden avhandlas också regeringens styr- och resursutredning.

Programledare Ronney Wickzell, presskommunikatör. 
Tekniker: Per Mattsson.

I den här nya podden från CER rör sig belyser samtalet fastighetsbranschen potential och utmaningar i regionen. De som deltar i dagens samtal är Sofie stark, affärschef för Diös i Sundsvall, Christer Berglund, VD HSB Södra Norrland och Peter Öhman, centrumledare CER. Samordning diskuteras hett när det gäller såväl nyetableringar av företag som nyproduktioner av byggnader - för att utveckla en ort behöver konkurrenter bli kollegor i viss mån för att hjälpas åt att driva utvecklingen framåt.

Samtalsledare är Ronney Wickzell, kommunikatör på Mittuniversitetet.

Stora frågor som dagens medverkande försöker svara på tillsammans. I podden deltar Micael Löfqvist, VD på Timråbo, Tommy Ytterström, VD Pro & Pro, Christer Andersson, platsansvarig på Folksam i Sundsvall samt Peter Öhman, centrumledare CER.

Deltagarna nämner muskelsvaghet och befolkningstillväxt som ett bekymmer. Andra efterlyser en tydligare positionering och att vi behöver välja väg. Vi är en regionen med stora ambitioner –det känns. För att få tillväxt i regionen behöver vi satsa mer på skolan, skapa föreutsättningar för mindre företag att utvecklas och få hit kompetens. Då har vi större chans att positionera oss och skapa gynnsamma förutsättningar.

Samtalsledaren är Ronney Wickzell, kommunikatör på Mittuniversitetet.

Ekonomprogrammet vid Mittuniversitetet, är en eftersökt utbildning med stark koppling till branschen. I den här podden om ekonomprogrammet träffar vi fyra av Mittuniversitetets ekonomstudenter som alla går andra året. Cecilia Borg Pettersson, Frida Nordin, Johannes Larsson och David Metz delar med sig av sina erfarenheter av studentlivet och erbjuder en hel del tips som kan vara spännande för dig som är sugen på en universitetetsutbildning inom ekonomi.

Läs mer om ekonomprogrammet på miun.se/ekonomprogram

Kvalitetssystem för forskning är ett av ämnena i mars månads upplaga av Ledningspodden. Denna gång gästas podden av förvaltningschef Lotten Glans och prorektorerna Eva Dannetun och Håkan Wiklund.

Vill du utvärdera Ledningspodden?

Avsnittet med tema sexuella trakasserier spelades in i Ånge tillsammans med programledare Tina Wilhelmsson. Unga tjejer pratar om näthat, rykten och bilder på killars könsorgan, så kallade dickpics. De berättar om vardagsutmaningar och oskrivna regler runt att vara tjej och kille innan vi samtalar med Katja Gillander Gådin och Lotta Brännström om vad forskningen säger om temat.

Medverkar från Bobergsgymnasiet i Ånge gör eleverna Johanna Johansson, Elin Sundin, Mathilda Sundin och Amanda Östlund

I årets första avsnitt möter du bl a Ludde Edgren, nytillträdd chef för avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd, som berättar om den nya avdelningens uppdrag.

Hjälp oss att utvärdera Ledningspodden – och dina synpunkter är viktiga

 

Medverkande: Anders Fällström, rektor, Kicki Strandh, kommunikationschef och Ludde Edgren, chef för FUS   

Programledare: Ronney Wickzell

Tekniker: Per Mattsson

Lucia och ny ledningspodd på samma dag? Det stämmer! I årets sista ledningspodd kan du höra Håkan Wiklund berätta om sin nya roll som prorektor för forskning.

Medverkande: Anders Fällström, rektor och Håkan Wiklund, tillträdande prorektor.
Programledare Ronney Wickzell, presskommunikatör.
Tekniker: Pelle Törnqvist.

Går det att välja heltidsjobb när villkoren redan är ojämlika?

Forskaren Angelika Sjöstedt Landén samtalar med programledaren Tina Wilhelmsson om arbetstidsförkortning, rätten till heltidsarbete och kommunala arbetares syn på arbete och arbetstider.

Medverkar i avsnittet gör Eva Schömer, professor i rättsvetenskap Åsa Bäckström, kommunpolitikern för vänsterpartiet i Umeå.

För oss är det nödvändigt med ett bra rekryteringsunderlag, och när det gäller kompetensförsörjningen är det viktigt med ett starkt universitet med en attraktiv ekonomutbildning som utbildar duktiga ekonomer, säger Christine Larsson Schedin, kontorschef på PwC i Sundsvall.

Hon medverkar i en podcast från Centrum för forskning om ekonomiska relationer, CER, vid Mittuniversitetet tillsammans med Lizze- Lott Bergman, kontorschef på Deloitte i Sundsvall och Niklas Antonsson, auktoriserad revisor på KPMG i Sundsvall.

I podden pratar de om kompetensförsörjning och de utmaningar som finns i regionen tillsammans med Peter Öhman, centrumledare för CER.

Ämnen som avhandlas i podden är prorektorsrekryteringen, omorganisationen, Ladok3, ZOOM och BLAD.

Medverkande: Anders Fällström, rektor och Lotten Glans, förvaltningschef. Programledare Ronney Wickzell, presskommunikatör.
Tekniker: Per Mattsson, MKV.

Spelades in i samband med Östersund & Sapmi Pride  2018
Medverkande: Preethi Huczkowski, Rönn Zakrisson och Timimie Märak.

Programledare: Tina Wilhelmsson.

FGV Pod 1: Stolthet bortom storstaden del 1

Spelades in i samband med Östersund & Sapmi Pride 2018
Medverkande:
Anna Olovsdotter-Lööv, forskare vid Lunds Universitet; Evelina Liliequist, doktorand vid Umeå universitet.

Programledare: Tina Wilhelmsson

Ämnen i denna podd:

ALP-medel

WCR-medel

Östersund - årets studentstad

...samt om Akademisk högtid

Medverkande:
Anders Fällström, rektor
Anna-Lena Perdahl, universitetsstrateg
Linus Theorell, ordförande Studentkåren i Östersund
Ronney Wickzell, presskommunikatör/programledare

Vi summerar valet och Snabbtänkt. Efter att ha läst 100 forskares reflektioner och analyser om valrörelsen så känner vi oss klokare än vanligt. Vi pratar om de utmaningar som partierna, valrörelserna och medierna tycks stå inför när ingenting längre är som förut.

 

Spännande frågor som Niklas Bolin, Marie Grusell, Lars Nord och Kajsa Falasca pratar om i podden från redaktionen på Demicom i Sundsvall. Vi diskuterar vilka som flyttar in och vilka som flyttar ut ur riksdagen och vad det får för konsekvenser. Och inte minst varför gick det som det gick i valet!

Programledare: Kajsa Falasca

 

I detta avsnitt avhandlas följande:

Digitalt lärande

Arbetsordningen

Statusrapport om omorganisationen av stödorganisationerna

 

 

Medverkande:

Rektor Anders Fällström

Prorektor Eva Dannetun

Förvaltningschef Lotten Glans

Presskommunikatör Ronney Wickzell

Med drygt en vecka kvar till valet så skruvas tempot upp i valrörelsen. Vad händer bland väljarna, hur ser opinionsläget ut och vilket regeringsalternativ är hetast just nu? Spännande frågor som experterna Henrik Oscarsson och Johan Martinsson snackar om i podden från Göteborgs universitet. Och vi konstaterar att alla är välkomna till valfesten.

Programledare: Kajsa Falasca

 

Det femte avsnittet av podden Hållbart samhällsbyggande handlar om inkludering i Sundsvall. Varför väljer unga att stanna eller flytta frn staden efter studenten? Vad skapar trygghet och otrygghet i Sundsvall? Upplever unga Sundsvallsbor staden som en jämställd stad? 

I avsnittet medverkar Asha Abdullahi, Nina Azizi, Alireza Ghasemi, Abdirizak Mukhtar, sommarjobbare från Sundsvalls kommun samt Sara Nyhlén och Katarina Giritili-Nygren, forskare från Forum för Genusvetenskap vid Mittuniversitetet och programledare Tina Wilhelmsson.

Övriga medverkande:
Hannah Näslund Sandström, Benjamin Punpoem, Almira Memeti, Mervat Dowara, Reem Gebremeskel, Fithawit Guesh, Daniel Gebremeskel, Remzija Demirovic, Yasin Jimeale, Sudarat Khaesawang, Abdihakiin Hassan Tahlil och Alexander Sundlöf Edman.

Läs mer på https://www.miun.se/hasa

Direkt från Almedalen så reder experterna Marie Demker, Jonas Hinnfors och Niklas Bolin ut vad vi kan förvänta oss av politikerveckan. Vi snackar om de aktuella politiska sakfrågorna, läget för partierna, vem som tar vem i regeringsdansen och vad som kan hända inför valet 9 september. Och jag ställer frågan om vi får se en svensk Macron som utmanar populistiska krafter! Programledare: Kajsa Falasca

I premiären av Snabbtänkt så guidar politisk kommunikations experterna Marie Grusell, Lars Nord och Kajsa Falasca oss genom valkampanjerna och det politiska läget. De reder ut frågor om hur vi kan förhålla oss till nya kampanjtrender och spelregler som väljare? Vad vi förvänta oss av kampanjer på sociala medier? Podden spelades in under Sundsvall Sessions på Mittuniversitetet.

Programledare: Kajsa Falasca

I det senaste avsnittet av Ledningspodden berättar ledningen bland annat utfallet om av riskanalysen och svarar på frågor om hur balansen mellan campusorterna påverkas av en ny organisation.

Arbetet med organisationsförändringen går vidare efter den riskanalys som genomfördes i fredags. Läget just nu är att ledningen har kallat de fackliga organisationerna till MBL-förhandling som äger rum den 18 juni. Förslaget till ny organisation upptar större delen av detta avsnitt av Ledningspodden som också innehåller en uppdatering om det fortsatta strategiarbetet och information om höstens inspirationsdagar. Det finns fortfarande möjligheter att ställa frågor till ledningen via Medarbetarportalen. En sid med ”Frågor och svar” kring förslaget till ny organisation publiceras också på Medarbetarprotalen – och den kommer att uppdateras löpande

Ledningspodden lockar många lyssnare och det andra avsnittet har över 500 lyssningar. I Ledningspoddens tredje avsnitt får du bland annat höra Mittuniversitetets nya förvaltningschef Lotten Glans kommentera FUS-utredningen och prorektorerna Mats Tinnsten och Eva Dannetun berättar mer om arbetet i forsknings- och utbildningsråden

4. Hållbara kulturer: Hållbart samhällsbyggande

Det fjärde och sista avsnittet av podden Hållbart samhällsbyggande handlar om hållbara kulturer. Hur formar vi hållbara kulturer? Vad kan vi lära av vår historia? Och vad betyder frågan för nästa generation?

I avsnittet medverkar Mikael Flodström, VD för Scenkonst Västernorrland, Mira Helenius Martinsson, danschef på Norrdans och Dans Västernorrland, Peter Degerman, lektor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet och Christine Grosse, doktorand i data- och systemvetenskap vid Mittuniversitetet.

 

Läs mer på https://www.miun.se/hasa

Representanter för ledningen kommenterar där bland annat strategiarbetet och de allmänna lärosätesprojektmedlen (alp).

Den 10 april lanserades andra avsnittet av Ledningspodden där du, precis som i premiärupplagan, möter representanter för Mittuniversitetets ledning i samtal med en programledare. I detta avsnitt kommenteras bland annat det pågående strategiarbetet och de nya sk alp-medlen.

Här hittar du mer information om strategiarbetet:
https://medarbetarportalen.miun.se/universitetet/utvecklingsarbeten/strategiarbete/

Information om ALP-medel och WCR-medel samt länkar till ansökan:
https://medarbetarportalen.miun.se/medarbetarinfo/2018-4/projektmedel-att-soka--allmanna-larosatesprojektmedel-och-wcr-medel/

Tredje avsnittet av podden Hållbart Samhällsbyggande har temat samhällsplanering och inkludering. Hur möjliggör vi för människor att mötas och integreras som individer och samhällsaktörer? Och hur kan integration bidra till att utveckla det land vi lever i? I samtalet medverkar Mats Åberg, före detta ambassadör och nu verksam i nätverket för utsatta EU-medborgare, Kate Almroth, koordinator för trygghetsboendet på det kommunala bostadsbolaget Mitthem, Adullatif Haj Mohammad, journalist och kulturarbetare från Syrien som nu arbetar på Sundsvalls stadsbibliotek och Edith Andresen, doktor i företagsekonomi och verksam vid Centrum för forskning om ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet.

Läs mer på https://www.miun.se/hasa

3 juni kommer du som ringer till oss mötas av en ny automatisk röst i växeln som har en regionalt präglad dialekt. Lyssna gärna och ge oss feedback. Bytet är ett steg för att stärka Mittuniversitetets profil jämfört med andra lärosäten.

Nya ledningstrukturen, FUS-utredningen och språkstödet.

Lyssna på första avsnittet av Ledningspodden!

 Nu har du möjlighet att få senaste nytt från Mittuniversitetets ledning – i poddformat.

Idag lanseras första avsnittet av Ledningspodden där du möter representanter för Mittuniversitetets ledning i samtal med en programledare. I varje avsnitt kommer tre-fyra aktuella frågor att beröras och du kan vara med och påverka innehållet. 

I dagens avsnitt pratar vi om den nya ledningstrukturen, FUS-utredningen och språkstödet.

Min karriär: Marcus Christiansson, kommunikationsstrateg, Arbetsförmedlingen och Jerry Silfwer, PR-byrån Mad Science Digital, tidigare studenter, berättar om karriären, utbildningen och yrkesrollen.

Ett betespräglat fjällandskap

Utan renar i fjällen skulle landskapet sannolikt växa igen. Det visar många studier. Trots det så vet vi i dag ganska lite om hur renbete egentligen påverkar fjällvegetationen.

I detta podcastavsnitt samtalar Johan Olofsson (forskare vid Umeå universitet), Lotta Ström (miljöövervakare på Länsstyrelsen i Västerbotten) och Fredrik Juuso (rennäringskonsulent på Svenska samernas riksförbund) om resultaten från forskningsprojektet ”Ett betespräglat fjällandskap”.

Värduniversitet: Umeå universitet

Bortom konflikter i fjällen

Det finns en rad olika källor till intressemotsättningar i Jämtlandsfjällen. Upplevelsen av buller och tystnad är en av dem. I projektet ”Bortom konflikter i fjällen” har forskarna studerat och fördjupat sig i hur olika aktörer själva upplever utmaningar och möjligheter kring detta.

I det här avsnittet diskuterar Rosemarie Ankre (forskare vid Mittuniversitetet), Per-Olov Wikberg (tidigare miljömålsansvarig för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö och samordnare för Nationella snöskoterrådet på Naturvårdsverket) och Anneli Åman (ansvarig för turistbyrån i Krokom) hur intressegrupperna skoteråkare och turskidåkare upplever just buller och tystnad, vad det beror på och hur det kan hanteras.

Värduniversitet: Mittuniversitetet

Integrerad natur- och kulturmiljö.

Trycket på fjällandskapet har ökat kraftigt de senaste åren. Bland annat på grund av ett allt större intresse för exempelvis vindkraft och gruvetableringar, men också på grund av klimatförändringar. Det här förändringstrycket gör att det behövs bättre kunskapsunderlag för att bättre kunna vårda både naturvärden och kulturarv och det blir också allt viktigare med bra planeringsverktyg.
 
I detta avsnitt samtalar Calle Österlin (forskare vid Stockholms universitet), Fabian Mebus (arbetar med landskapsvårdsfrågor på Riksantikvarieämbetet) och Kjell-Åke Aronsson (museichef på Àjtte, svenskt fjäll- och samemuseum) bland annat om exploatering i fjällmiljön, möjligheter och svårigheter att integrera natur- och kulturmiljövård och hur man kan jobba med medborgarforskning för att bygga upp kunskap kring kulturmiljöer.

Värduniversitet: Stockholms universitet

Kommunikativ kapacitet i fjällen

I fjällvärlden ska många olika intressen samsas och ofta försöker man lösa oenigheter med olika typer av samråd. Tyvärr blir inte alltid effekten av dessa samråd den förväntade.

I det här avsnittet pratar Lars Hallgren (forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet), Johan Nyqvist  (rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen) och Marianne Persson (ordförande i Jiingevaerie sameby) om forskningsprojektet ”Kommunikativ kapacitet i fjällförvaltningen”. De diskuterar dialog som förvaltningsinstrument och försöker bland annat sätta fingret på hur kommunikationen och samråden kan utvecklas.

Värduniversitet: Sveriges lantbruksuniversitet

Kulturella ekosystemtjänster i fjällen

För att vårt storslagna fjällandskap ska kunna vårdas varsamt och hållbart, krävs att politiker och beslutsfattare skaffar sig större kunskap om vad fjällen verkligen betyder för de som bor och verkar där. För att bidra till just det – det vill säga en tydligare helhetsbild och ett bra planeringsunderlag för de som bestämmer – uppstod forskningsprojektet ”Fjällandskap – betydelsen av kulturella ekosystemtjänster”.

I detta avsnitt pratar Ingegärd Eliasson (professor vid Göteborgs universitet), Eva Karlsson (antikvarie på Länsstyrelsen) och Sandra Landén (företagare inom naturturism) bland annat om fjällen som ett kulturlandskap och platsens betydelse för människors identitetsskapande och välbefinnande.

Värduniversitet: Göteborgs universitet

Lokal samverkan i fjällen

Den svenska fjällregionen är en arena för upprepade intressekonflikter. Det kan handla om konkurrens mellan jakt och fiske, skogsbruk och gruvnäring eller konflikten mellan kommersiella intressen och naturskydd.

Stort ansvar, för att samverka bättre, faller på olika samhällsaktörer – inte minst på lokal nivå. Det och mycket mer diskuterar Katarina Eckerberg (professor vid Umeå universitet), Anna von Sydow (samordnare för nationalparksarbetet på Naturvårdsverket) och Lennart Adsten (Vd på det gränsöverskridande utvecklingsbolaget Naboer AB) i detta avsnitt.

Värduniversitet: Umeå universitet

- Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App