Den nya fjällupplevelsen

Det går tydliga trender inom turism och friluftsliv. Nya typer av aktiviteter och beteenden påverkar i dag fjällvärlden påtagligt. Frågan är om trenderna kommer bidra till att nå miljömålet eller om de blir en bromskloss?

I det här avsnittet diskuterar Klas Sandell (professor vid Karlstad universitet), Petter Palmgren (Naturvårdsverket) och Anette Andersson (tidigare chef för produkt och koncept på STF och numera egenföretagare) hur trenderna ser ut och vad den nya fjällupplevelsen innebär för ett hållbart användande av fjällen i framtiden.

Värduniversitet: Mittuniversitetet/ETOUR

Läs mer på https://www.miun.se/hasa

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App